Новини

Проектни дейности в I клас. Изработване на табло от пролетни растения в родния край.
„Походът на книгите“. Среща с учителя, публицист, писател и общественик Горан Атанасов. Разговор за силата на словото, книгите, мечтите.