Документи

betterdocs-category-icon

Индикативен списък на услуги

Съдържа 13 документа
betterdocs-category-icon

Обработване на лични данни

Съдържа 12 документа
betterdocs-category-icon

Вътрешни правила - лични данни

Съдържа 1 документа
betterdocs-category-icon

Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Съдържа 5 документа
betterdocs-category-icon

Образователен медиатор в училище

Съдържа 4 документа
betterdocs-category-icon

Занимания по интереси

Съдържа 2 документа
betterdocs-category-icon

Процедури

Съдържа 2 документа
betterdocs-category-icon

Самостоятелна форма на обучение

Съдържа 4 документа
betterdocs-category-icon

Учебна година 2023-2024

Съдържа 3 документа
betterdocs-category-icon

БДП

Съдържа 13 документа
betterdocs-category-icon

МАЙ - месец на образованието

Съдържа 1 документа
betterdocs-category-icon

Учебна година 2022-2023

Съдържа 17 документа
betterdocs-category-icon

Бюджет 2023 година

Съдържа 6 документа
betterdocs-category-icon

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Съдържа 1 документа
betterdocs-category-icon

Учебна 2023/2024 година

Съдържа 3 документа
betterdocs-category-icon

УУП 2023-2024 учебна година

Съдържа 12 документа
betterdocs-category-icon

2023-2024 учебна година

Съдържа 16 документа
betterdocs-category-icon

Бюджет 2024 година

Съдържа 3 документа
betterdocs-category-icon

Учебна година 2024 - 2025

Съдържа 3 документа