Плащания по договори

Плащания по договори за 2016 г.

Банково бордеро 134/10.06.1016 на обща стойност 1051,60лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 129/26.05.1016 на обща стойност 1410,75лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 114/10.05.1016 на обща стойност 1278,20лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 113/10.05.1016 на обща стойност 2425,50лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 94/12.04.1016 на обща стойност 1887,60лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 87/08.04.1016 на обща стойност 3638,25лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 64/10.03.1016 на обща стойност 1392,60лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 63/10.03.1016 на обща стойност 2920,50лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 42/10.02.1016 на обща стойност 3564,00лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 41/10.02.1016 на обща стойност 1678,60лв. по фактура за закуски

Плащания по договори за 2015 г.

Протоколи и доклади на комисията

Протокол ОП 30.12.2015

Протокол OП 21.01.2015

 

Договор за доставка на закуска2016

Договор за доставка на закуска

 

Договор за доставка на обедна храна2016

Договор за доставка на обедна храна

Откриване на процедура

Публична покана 2015

Публична покана

Документация за участие

Образци 2015

Образци