Обучение на педагогическите специалисти 18-19.11.2023 г. на тема „Стратегии и инструментариум за преодоляване на трудностите при обучението и възпитанието на деца и ученици с ниски резултати“

smart
smart

Powered by BetterDocs