Плащания по договори за 2016 г.

Банково бордеро 134/10.06.1016 на обща стойност 1051,60лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 129/26.05.1016 на обща стойност 1410,75лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 114/10.05.1016 на обща стойност 1278,20лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 113/10.05.1016 на обща стойност 2425,50лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 94/12.04.1016 на обща стойност 1887,60лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 87/08.04.1016 на обща стойност 3638,25лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 64/10.03.1016 на обща стойност 1392,60лв. по фактура за закуски

Банково бордеро 63/10.03.1016 на обща стойност 2920,50лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 42/10.02.1016 на обща стойност 3564,00лв. по фактура за храна- обяд

Банково бордеро 41/10.02.1016 на обща стойност 1678,60лв. по фактура за закуски

Плащания по договори за 2015 г.