Правилник на ОС

Представител ОБА: Румяна Асенова Попова

Председател: Борис Маринов Манчев

    Членове:

Радмила Славкова Аврамова

Теменужка Цветанова Миронова

Зоя Симеонова Русимова

    Резервни членове:

Валентин Йорданов Миланов

Катя Миланова Миланова